Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Trường trung học cơ sở Trương Gia Mô đạt chuẩn quốc gia năm học 2018 – 2019.
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 3330/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Theo Quyết định, trường trung học cơ sở Trương Gia Mô, thành phố Châu Đốc, đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018 – 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trương Gia Mô, thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm duy trì các chuẩn quốc gia theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường./.

Phương Loan

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG