Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
Sáng 16-3, Công an TP. Châu Đốc tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thực hiện cuộc vận động, cán bộ chiến sĩ Công an TP. Châu Đốc sẽ tập trung thực hiện 7 nhóm nội dung và giải pháp, như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; đạo đức lối sống văn hóa ứng xử; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Đồng thời, tổ chức thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối văn hóa của cán bộ, chiến sĩ CAND… Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an toàn thành phố; xây dựng hình ảnh đẹp, vun đắp thêm niềm tin về uy tín của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

Thu Thảo

Hình Ảnh Hoạt Động