Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Từ ngày 01/7/2018, áp dụng quy định mới về chế độ thai sản
(Cổng TTĐT AG)- Từ ngày 01/7/2018, sẽ tăng mức hưởng đối với một số chế độ thai sản dành cho lao động nữ có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được tăng lên phù hợp với chính sách tăng lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2018;

việc tăng lên được căn cứ theo quy định Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 (về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018), Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP (quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang), và Khoản 2 Điều 29 và Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Responsive image

    (Ảnh minh họa – nguồn internet)

Mức tăng lên được cụ thể như sau: (1) Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau từ 390.000 đồng/ngày lên 417.000 đồng/ngày; (2) Tăng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ 2.600.000 đồng lên 2.780.000 đồng/ngày./.

Theo CTTĐT AG

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG