Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổng kết thi đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời yêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948- 11/6/2018.
Ngày 5/7/2018, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổng kết thi đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời yêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948- 11/6/2018.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng , góp phần phát hiện nhân rộng các gương người tốt việc tốt, các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo lời Bác. Tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan đơn vị. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện giỏi với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tổ chức huấn luyện bảo đảm 100% nội dung, thời gian theo quy định, các nội dung kiểm tra 100% đạt yêu cầu. Kết quả có nhiều tập thể ,cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua như: Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy quân sự phường Châu phú A, phường Vĩnh Ngươn.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố thực hiện nghiêm túc đánh giá, bình xét và biểu dương các cá nhân thực hiện tốt các nội dung của đợt thi đua đặc biệt./.                     

                                                                           Vân Anh

                                                                                                                      

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG