Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Châu Đốc chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2018.
Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc công tác tuyển quân năm 2018, hiện nay Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố và các phường xã thực hiên tốt các bước theo quy định.

Qua thời gian chuẩn bị thực lực tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, toàn thành phố có 965/1.257 thanh niên được sơ tuyển sức khỏe, đạt 77%. Theo đó Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã hướng dẫn công tác bình nghị lần 1 cho các phường xã một cách cụ thể, tỉ mỉ và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đúng chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và đúng Luật.

Tính chung toàn thành phố có 3.266 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, được tổ chức bình lần 1 với 36 điểm bình nghị. Để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm 2018, UBND thành phố củng cố kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe; tổ chức bình bị lần 2 và xét duyệt lần 2 đúng theo quy định đảm bảo công bằng dân chủ, công khai và đúng Luật. Hội đồng NVQS thành phố tham mưu UBND thành phố ra quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho từng đơn vị nhận quân đúng chỉ tiêu trên giao. Ban Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với Công an, Phòng Tư Pháp thành phố tham mưu cho Hội đồng NVQS xử lý những trường hợp chống, trốn thực hiện NVQS, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và xây dựng lực lượng Dân quân./.

Vân Anh

 

 

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG