Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Từ 25/12 đến 28/12/2018, đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp cuối năm
Để kịp thời báo cáo kết quả Kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) cuối năm 2018 và các nội dung, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp; việc trả lời của các sở, ban, ngành liên quan đối với các kiến nghị của cử tri đã gửi gắm trước đó đến kỳ họp cuối năm của HĐND các cấp.

Từ ngày 25/12 đến 28/12/2018, đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) sẽ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân một số nội dung cần lưu ý trong công tác tiếp xúc cử tri sắp tới: Tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh, huyện, xã; trình bày tóm tắt diễn biến, kết quả Kỳ họp, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp; tổng hợp các ý kiến giải trình của sở, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp để báo cáo với bà con cử tri biết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các vị đại biểu Hội đồng nhân dân chuẩn bị tốt các nội dung nêu trên; đồng thời, cố gắng sắp xếp công việc, tranh thủ thời gian để tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri theo đơn vị ứng cử, để đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân sau kỳ họp đạt kết quả tốt./.

 Nguyễn Hùng

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG