Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
UBND Thành phố Châu Đốc vừa thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018)
UBND thành phố Châu Đốc vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018) gắn với các hoạt động kỷ niệm 5 năm Ngày Thành lập thành phố Châu Đốc.

 

 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ tập trung vào các nội dung và hoạt động như: tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày Thương binh - Liệt sĩ và những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nguời có công, sự cống hiến, huy sinh và đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công cách mạng góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam, truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, động viên, chăm lo đời sống gia đình người có công; xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; vận động đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố và các phường, xã; tập trung giải quyết kịp thời các hồ sơ về chế độ chính sách cho đối tượng chính sách, người có công; sửa  chữa, nâng cấp, tôn tạo các công trình Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Núi Sam, khu tưởng niệm 47 liệt sĩ khuyết danh; tổ chức bình xét, khen thưởng những thương binh, gia đình liệt sĩ; tổ chức thăm tặng quà cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên ốm đau, bệnh tật; thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Núi Sam, khu tưởng niệm 47 liệt sĩ khuyết danh tại phường Vĩnh Mỹ…/.

Vân Anh

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG