Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về phòng, chống và cai nghiện ma túy năm 2018.
Sáng ngày 05/12/2018, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc tổ chức tập huấn nghiệp vụ về phòng, chống và cai nghiện ma túy năm 2018.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được triển khai một số nội dung về quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy; những biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc; những quy định về việc kiểm tra tính pháp lý của trưởng phòng tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Quyết định số 190 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Đề án tiếp nhận người nghiện ma túy vào cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội để cắt cơn nghiện, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian chờ cơ quan chứ năng hoàn thiện thủ tục, lập hồ sơ và quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh An Giang.

Qua đó, nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội cấp phường, xã về việc thực hiện công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể xã hội tại địa phương./.

Vân Anh

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG