Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
An Giang: Chi 2,7 tỷ đồng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2017
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường học cho cán bộ kế cận, dự bị, với số lượng 225 học viên/1 lớp, gồm:¬ Mầm non 75 học viên/1 lớp. Tiểu học 75 học viên/1 lớp. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 75 học viên.

Tổ chức bồi dưỡng chuyên đề: Nâng cao năng lực quản lý nhà trường cho cán bộ quản lý đương chức đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý theo chương trình cũ trước năm 2012, với số lượng 415 học viên/4 lớp, gồm: Mầm non 85 học viên/1 lớp. Tiểu học 220 học viên/2 lớp. Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 110 học viên/1 lớp. 

Nâng cao năng lực quản lý, tài chính tài sản trong giáo dục cho Hiệu trưởng mới được bổ nhiệm và Kế toán mới được tuyển dụng từ năm học 2014-2015 đến nay trực thuộc Sở, với số lượng 50 học viên/1 lớp. Công tác chủ nhiệm trường phổ thông cho giáo viên chưa được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, với số lượng 160 học viên/2 lớp. 

Bồi dưỡng chuyên môn sâu và phương pháp dạy học mới cho giáo viên cốt cán các cấp học, với số lượng 800 học viên, gồm: Mầm non 150 học viên (với 3 chuyên đề, 50 học viên/chuyên đề). Tiểu học 150 học viên (với 3 chuyên đề, 50 học viên/chuyên đề). Trung học cơ sở 200 học viên (với 4 chuyên đề, 50 học viên/chuyên đề). Trung học phổ thông 300 học viên (với 6 chuyên đề, 50 học viên/chuyên đề).

 Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ báo viên các huyện và cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các đơn vị thuộc Sở. ¬Bồi dưỡng thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Các moddum theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho ¬cán bộ quản lý trường trung học và 30% cán bộ quản lý trường tiểu học, với số lượng 770 học viên/7 lớp, gồm: Tiểu học 230 học viên/2 lớp. Trung học 540 học viên/5 lớp. Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên và triển khai tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2017. 

Theo CTTĐT An giang

Hình Ảnh Hoạt Động