Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hội đồng Đội thành phố Châu Đốc phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Hội thi nghi thức đội – Chỉ huy đội giỏi.
Ngày 24/4/2017, Hội đồng Đội thành phố Châu Đốc phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Hội thi nghi thức đội – Chỉ huy đội giỏi và tuyên dương các quán quân chuyên hiệu rèn luyện Đội viên thành phố châu Đốc 2017.

Hội thi Nghi thức Đội và Chỉ huy đội giỏi và tuyên dương các quán quân chuyên hiệu rèn luyện Đội viên thành phố châu Đốc  2017,  được tổ chức trong không khí toàn thành phố thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày miền Nam giải phóng thống nhất đất nước. Hội thi là dịp để biểu dương lực lượng, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đội và đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao chất lượng đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, qua đó bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng Nghi thức Đội, Chỉ huy Đội, góp phần xây dựng Đội vững mạnh.  

Tại hội thi các em đội viên phải trải qua nhiều phần thi như: thi trắc nghiệm kiến thức tìm hiểu về truyền thống, lịch sử của đất nước, Bác Hồ kính yêu, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh… phần thi Nghi thức Đội; kỹ năng Đội viên./.

Vân Anh.

 

Hình Ảnh Hoạt Động