Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai Chỉ thị 19-CT/TU ngày 24-3-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc
Ngày 26/3/2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai Chỉ thị 19-CT/TU ngày 24-3-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc về một số nhiệm vụ cấp bách tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Phúc Hoan, Trưởng Ban Dân vận- Chủ tịch UBMTTQVN thành phố chủ trì hội nghị

Chỉ thị yêu cầu hệ thống Dân vận - Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tăng cường công tác phối hợp phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người; đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tăng cường cách tự bảo vệ sức khỏe. Chỉ đạo nhanh 02 tổ công tác đến trao đổi, vận động các tổ chức tôn giáo không tiến hành các nghi lễ tập trung đông người, đồng thời vận động xã hội hóa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Ánh Linh -

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG