Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Năm 2017, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố và sự đồng tình, thống nhất của nhân dân đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu, chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh quốc phòng được bảo đảm; đời sống người dân ngày càng được nâng lên, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố trong thời gian tới.

Năm 2018 tiếp tục được xác định là “Năm Du lịch và Văn minh đô thị”, thành phố Châu Đốc tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cùng với thuận lợi được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2098/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (KDLQG) Núi Sam tỉnh An Giang dến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Quyết định 2098), nhằm khai thác hợp lý thế mạnh về du lịch văn hóa – tâm linh, kết hợp đầu tư khai thác phát triển các loại hình du lịch vui chơi, giải trí, khám phá, thể thao và nghỉ dưỡng để trở thành một điểm đến du lịch có chất lượng, có khả năng cạnh tranh cao và khắc phục tính thời vụ trong hoạt động du lịch, gắn với bảo tồn nghiêm ngặt và phát huy giá trị hệ thống di tích và thắng cảnh, phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, ..., phấn đấu đến trước năm 2025, phát triển KDL Núi Sam đáp ứng các tiêu chí của Khu DLQG, đến năm 2030,  KDLQG Núi Sam trở thành trung tâm du lịch đặc sắc về văn hóa tâm linh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã đề ra một số giải pháp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý Nhà nước, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, có sức cạnh tranh cao, thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố.

- Phát triển đồng bộ mạng lưới kết cấu hạ tầng du lịch, dịch vụ, thương mại trên cơ sở thực hiện đồng bộ hệ thống giao thông đô thị, xây dựng cảnh quan môi trường; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch truyền thông, xúc tiến, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu du lịch Châu Đốc giai đoạn 2018 – 2025; gắn phát triển du lịch kết hợp với đảm bảo an ninh quốc phòng; thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường.

- Trên cơ sở Quyết định 2098 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra 7 định hướng phát triển và 8 nhóm giải pháp thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xây dựng kế hoạch phân kỳ thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham mưu, ưu tiên để thực hiện hoàn thành Quy hoạch.

Đây là nội dung công việc cần thực hiện lâu dài, trong quá trình triển khai, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục phối hợp tốt với các Sở, ngành cấp tỉnh, đặc biệt là sự hướng dẫn về chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể dục và Thể thao, nhất là trong công tác tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương để Châu Đốc thực hiện hoàn thành nội dung Quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố trong việc lập quy hoạch chi tiết và trình phê duyệt đối với Khu du lịch Núi Sam trong thời gian tới.

- Triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 59/CTr-UBND ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020. Trước mắt, tiếp tục tranh thủ nguồn vốn phát triển hạ tầng du lịch của tỉnh và Trung ương thực hiện 04 dự án hạ tầng giao thông như Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Minh Khai - Lê Hồng Phong (đoạn từ tỉnh lộ 955A-N1); Xây dựng Tuyến đường đoạn từ đường dẫn cầu Cồn Tiên đến khu công viên văn hóa Núi Sam; Nâng cấp, mở rộng đường vòng Núi Sam và Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Đạo Cật.

- Thực hiện hoàn chỉnh quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Vĩnh Tế; tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế nhằm phục vụ du lịch; đẩy mạnh công tác khuyến công; nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp và lập mới các đồ án phân khu cũng như chi tiết để đáp ứng kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố;

- Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng giá trị và chất lượng nông sản đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, khuyến khích tổ chức sản xuất theo hướng quy hoạch lại các tiểu vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa, mà trọng tâm là mở rộng diện tích ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, nhân rộng thực hiện mô hình “cánh đồng lớn” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Song song với việc nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng Đề án thành lập phường Vĩnh Tế và phường Vĩnh Châu

- Cân đối thu chi ngân sách Nhà nước đảm bảo cho chi thường xuyên và vốn cho các chương trình, mục tiêu, kế hoạch và dự án được duyệt. Khai thác và sử dụng có hiệu quả quỹ đất sẵn có, đẩy mạnh tiến độ bán nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước để tái đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chú trọng công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quan điểm tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, nâng cao chất lượng dân số về tầm vóc, thể lực, … theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/12/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đối với người công và các đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo.

- Tăng cường thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách về tôn giáo, dân tộc, tuyên truyền cho nhân dân nói chung và đồng bào có đạo nói riêng hiểu rõ và thực hiện đúng quan điểm, tư tưởng, chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương;

- Giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, ổn định trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, kiên quyết xử lý các tệ nạn xã hội, triển khai có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh nông thôn; phát triển tốt mối quan hệ hữu nghị truyền thống với phía bạn Campuchia.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước; Đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án phát triển nguồn nhân lực; Phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)

Năm 2018, tỉnh An Giang xác định du lịch là khâu đột phá, thành phố Châu Đốc cũng xác định đây chính là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, hiện có nhiều doanh nghiệp đã và đang triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, do đó, cần tập trung phát triển, nâng cao hiệu quả, chất lượng các nguồn lực đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, … Do đó, đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự vận dụng linh hoạt các chính sách, chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự đồng tình của người dân, từng ngành, từng cấp chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và đề ra giải pháp thực hiện khả thi, phù hợp thực tiễn, tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức, khó khăn để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018./.

Phương Loan

 

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG