Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
An Giang: nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh
(Cổng TTÐT An Giang) - Để chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị thành phố tiếp tục triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh theo Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn.

Theo đó, tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề; vận động người lao động chấp hành tốt các nội quy, quy trình làm việc an toàn; sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, bảo đảm an toàn, sức khoẻ và tính mạng cho người lao động, ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. 

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, chú ý đến các hoạt động như: Xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại tại doanh nghiệp, tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động; phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và các ngành chức năng có liên quan trong công tác tổ chức điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; xây dựng quy chế phối hợp điều tra tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm; hướng dẫn các đơn vị cấp huyện, xã thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo đầy đủ, đúng biểu mẫu theo qui định, trong đó cần quan tâm việc thống kê báo cáo tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động; lập biên bản ghi nhận tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động.

Theo CTTĐT An Giang

Hình Ảnh Hoạt Động