Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Châu Đốc sẳn sàng cho năm học mới 2019 – 2020.
Ngày khai giảng năm học mới còn có tên gọi là Ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Những ngày tháng 8, công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng và các điều kiện cho năm học mới đã và đang được ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, hứa hẹn một năm học mới thắng lợi mới.

Năm học 2019-2020 là năm bứt phá để thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục triển khai về "Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Theo đó, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Bên cạnh đó, Ngành sẽ đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá, đặc biệt là kỳ thi THPT quốc gia; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông. Cùng với đó, ngành sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án xóa mù chữ đến năm 2020, Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020.

Tin rằng với sự khẩn trương, tập trung cùng vào cuộc của các cấp, các ngành, đã và đang tạo điều kiện tốt nhất cho các Trường học, mỗi giáo viên và học sinh trên bàn thành phố Châu Đốc có thể thực hiện hiệu quả công tác dạy tốt, học tốt trong năm học mới 2019 - 2020, góp phần tích cực từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

 Vân Anh./.

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG