Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Phát huy vai trò tham mưu - tổng hợp - phục vụ
Từ hội nghị lịch sử tháng 10-1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức họp lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) để thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng cũng như ban hành các Nghị quyết về các nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng. Đồng thời, cũng quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc và tham mưu cho Trung ương Đảng, trong đó có bộ máy Văn phòng cấp ủy. Từ sự kiện này, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 18-10-1930 làm ngày truyền thống, nhằm ghi nhận sự trưởng thành và phát triển của cán bộ, đảng viên, nhân viên làm công tác Văn phòng cấp ủy trong cả nước.

Responsive image

Ảnh: “Tập thể Văn phòng Thành ủy Châu Đốc chụp ảnh lưu niệm với Thường trực Thành ủy (đứng giữa) dịp Xuân Đinh Dậu 2017”

Thời gian qua, Văn phòng Thành ủy Châu Đốc đã không ngừng đổi mới phương thức làm việc, tổ chức công tác khoa học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu công tác. Đồng thời, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu chuyên sâu trên các lĩnh vực. Từ đó, góp phần thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp và phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Nói đến công tác văn phòng, xã hội thường quan niệm đó là cơ quan “bưng, bê, kê, đặt”, “làm dâu trăm họ”.... Cách hiểu đó là đúng, nhưng chưa đủ. Trên thực tế, văn phòng không chỉ đơn thuần thực hiện các công việc giấy tờ, hành chính mà còn được giao giúp việc, tham mưu, đôn đốc và kiểm tra; là “đầu mối công việc” được lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị ủy quyền “thừa lệnh” trong triển khai, giải quyết nhiều nội dung quan trọng; hiệu quả hoạt động của văn phòng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động chung của toàn bộ cơ quan, đơn vị…. Đề cập đến văn phòng cấp ủy của các tổ chức đảng, dù được tổ chức theo hình thức khác nhau, nhưng văn phòng là một bộ phận không thể thiếu, gắn liền với quá trình tồn tại và hoạt động, phát triển của cơ quan, đơn vị. Văn phòng của cấp ủy cơ sở trực tiếp giúp cấp ủy cơ sở tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo hàng ngày. Đó là một hoạt động không thể thiếu bảo đảm cho cấp ủy cơ sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Đó vừa là lời căn dặn sâu sắc, vừa là kim chỉ nam cho hành động trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Văn phòng nói chung và cán bộ, đảng viên Văn phòng Thành ủy Châu Đốc nói riêng.

Lịch sử ra đời và phát triển của Văn phòng Thành ủy Châu Đốc gắn liền với sự ra đời và phát triển của các đảng bộ và cấp ủy của đảng bộ địa phương. Hiện nay, Văn phòng Thành ủy có 19 cán bộ, đảng viên; trong đó, gần 80% trình độ đại học và đã qua đào tạo về trình độ lý luận chính trị. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Phan Hồng Vân nhận định: “Trãi qua nhiều thời kỳ, dù cán bộ, vị trí công tác có khác nhau, nhưng có thể khẳng định những thành tích nổi bật, xuyên suốt của Văn phòng Thành ủy trong quá trình xây dựng và trưởng thành, đó là ngày càng thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, mà trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Ðảng tại địa phương. Nổi bật là đã tích cực giúp cấp ủy trong việc tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính, đối ngoại của cấp ủy; trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành ủy và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực và các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy”. Trong triển khai hoạt động, Văn phòng Thành ủy đã chủ động phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tham mưu với cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo các mặt công tác; duy trì hoạt động của mạng công nghệ thông tin thông suốt, khai thác có hiệu quả các ứng dụng trên mạng diện rộng và hoàn thành việc nâng cấp mạng công nghệ thông tin từ Thành ủy tới đảng bộ các phường, xã. Chủ động bố trí, sắp xếp, phân công cán bộ hợp lý để thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ...

Từ những hoạt động kể trên, tập thể Văn phòng Thành ủy đã đạt được một số thành tích tiêu biểu, như: Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu”, tổ chức cơ sở Đảng “trong sạch, vững mạnh” và Công đoàn cơ sở vững mạnh; năm 2010 vinh dự nhận Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc; UBND tỉnh An Giang trao tặng danh hiệu dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014…

Để phát huy tốt hơn vai trò của Văn phòng Thành ủy trong thời gian tới, Văn phòng Thành ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Đồng thời, quan tâm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ đảm bảo trong sạch, vững mạnh, tinh gọn và chuyên nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ Văn phòng Thành ủy có phẩm chất chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối của Đảng, có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ tốt; thực sự an tâm công tác, có trách nhiệm cao, gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong công tác. Bên cạnh đó, từng bước đầu tư trang bị phương tiện làm việc đồng bộ, tiết kiệm, hiện đại, đẩy mạnh tin học hóa công tác văn phòng để ngày càng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ hiệu quả quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

Hồng Trang

 

 

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG