Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ban Dân tộc phối hợp với Sở lao động thương binh và xã hội tổ chức lớp tập huấn triển khai Luật trẻ em và Bình đẳng giới năm 2019
Ngày 15/8/2019, Ban Dân tộc tỉnh An Giang phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lớp tập huấn triển khai Luật trẻ em, Luật Bình đẳng giới cho 115 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, phường, xã, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Châu Đốc, huyện An Phú, thị xã Tân Châu và huyện Châu Phú.

Tại buổi tập huấn các đại biểu được nghe triển khai một số nội dung về Luật trẻ em năm 2016, Nghị định số 56 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Luật Bình đẳng giới, các thông tin liên quan đến dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, từng bước kiện toàn đội ngũ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý nhà nước về trẻ em và bình đẳng giới./.

Vân Anh

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG