Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
NHCSXH Châu Đốc tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
Thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 5446/HD-NHCS ngày 20/10/2020 về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

 Để các Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nắm được chính sách hỗ trợ của Chính phủ cũng như tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, NHCSXH thành phố Châu Đốc đã niêm yết công khai các quy trình thủ tục về điều kiện vay vốn, mục đích sử dụng vốn vay, mức cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, bảo đảm tiền vay, phương thức cho vay, hồ sơ vay vốn tại 07/07 phường, xã và tại trụ sở NHCSXH thành phố.

Hoàng Quân

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG