Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Xã Đoàn Vĩnh Châu kết hợp cùng Hội cựu chiến binh xã tổ chức đến địa chỉ đỏ Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc.
Sáng ngày 19/9/2020, xã Đoàn Vĩnh Châu kết hợp cùng Hội cựu chiến binh xã tổ chức đến địa chỉ đỏ Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên

Responsive image

Đoàn dâng hưởng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Responsive image

Các đoàn viên thanh nhiên đã thắp hương tưởng niệm và giao lưu cùng các chú Cựu Chiến binh. Qua việc làm này thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của thế hệ trẻ đối với công lao to lơn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi hy vì đất nước và nghĩa vụ quốc tế.

Qua chuyến này nói lên ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương cho tuổi trẻ xã Vĩnh Châu

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG