Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Kết quả thực hiện Tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố Châu Đốc năm 2017.
Ngày 05/01/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức họp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Tuyến phố văn minh và Tuyến đường không rác năm 2017 trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Cuộc họp do đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch “Tuyến phố văn minh đô thị” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì, cùng với sự tham dự của Thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch “Tuyến phố văn minh đô thị”, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cấp thành phố Châu Đốc lên đô thị loại I theo Kết luận số 23-KL/TU ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, trong năm 2017, bên cạnh thực hiện các chỉ tiêu về văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện Tuyến phố văn minh và Tuyến đường không rác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, giúp người dân hiểu rõ hơn các tiêu chí về Tuyến phố văn minh, Tuyến đường không rác, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, bảo vệ và phát triển cây xanh, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, hành xử văn hóa và thân thiện với môi trường, tuân thủ các quy định pháp luật về: môi trường, an toàn giao thông, quảng cáo, …

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, Trưởng ban Chỉ đạo đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn thành phố phát huy hơn nữa công tác tham mưu giúp cấp ủy và chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Tuyến phố văn minh, Tuyến đường không rác; hỗ trợ tốt về chuyên môn cho Ủy ban nhân dân dân các phường, xã; đồng thời, cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường, xã tiến hành tổ chức sơ tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2017, rút kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2018; tiếp tục nâng chất những tuyến đường đã đạt và được công nhận Tuyến phố văn minh, Tuyến đường không rác năm 2017, nhân rộng đối với những tuyến đường còn lại; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm về môi trường, an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, vận động người dân nâng cao ý thức cộng đồng, cùng chính quyền địa phương quyết tâm xây dựng một thành phố xứng tầm là trung tâm du lịch của tỉnh, …/.

Phương Loan

 

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG