Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hội nghị thông qua Chương trình công tác của UBND thành phố Châu Đốc 2017
(Cổng TTÐT An Giang) - Chiều ngày 8/2, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị thông qua Chương trình công tác của UBND thành phố Châu Đốc 2017. Tham dự có thường trực HĐND, các thành viên UBND thành phố, UBMTTQ VN thành phố, các Phòng, Ban và lãnh đạo UBND 07 phường, xã thành phố Châu Đốc. Ông Cao Xuân Bá Chủ tịch UBND TP Châu Đốc chủ trì hội nghị.

Trong năm 2016 các Ban, Ngành, UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc để thực hiện hoàn thành 118 đầu công trong tổng số 137 đầu công việc của UBND thành phố Châu Đốc giao đạt 86,13% và 19 đầu công việc chưa hoàn thành. Để hoàn thành chi tiêu Chương trình công tác của UBND thành phố Châu Đốc trong năm 2017 hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp những ý kiến, tìm ra những nguyên nhân giải pháp để tiếp tục thực hiện các đầu công việc chưa hoàn thành trong năm 2016 và các đầu công việc 2017 với 142 đầu công việc trên các lĩnh vực.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Cao Xuân Bá Chủ tịch UBND TP Châu Đốc chỉ đạo các Ban, Ngành, UBND 07 phường, xã trên địa bàn thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý điều hành; đổi mới công tác tham mưu, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư. Quan tâm công tác phòng chống ùn tắc giao thông; chống ô nhiễm môi trường; thực hiện mục tiêu tổng quát bảo đảm kinh tế tăng trường, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông; Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để trấn áp tội phạm có hiệu quả, để không còn băng nhóm xã hội đen: Tập trung đúng mức cho công tác quy hoạch, tạo nguồn vốn và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa xã hội, cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện tốt năng lực cạnh tranh; làm tốt công tác quy hoạch và xây dựng nguồn nhân lực; quy hoạch phát triển đô thị; thực hiện có hiệu quả năm du lịch và phát triển du lịch; xúc tiến đầu tư và xây dựng công viên văn hóa núi Sam, góp phần đưa kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố trong năm 2017 phát triển bền vững./.

Theo Cổng TTÐT An Giang

 

Hình Ảnh Hoạt Động