Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hội nghị sơ kết 5 năm (2013 – 2018) thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương
Sáng ngày 19/7/2018, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2013 – 2018) thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo; sơ kết công tác huấn luyện giai đoạn 1 năm 2018 và phương hướng giai đoạn 2 năm 2018.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Châu Đốc đã tổ chức quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết, kịp thời ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, tập trung vào đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện. Hàng năm trong công tác huấn luyện, Ban CHQS thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, ổn định tổ chức biên chế, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung, phương pháp huấn luyện; làm tốt công tác chuẩn bị mô hình học cụ, thao trường bãi tập, giáo án bài giảng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. 

Duy trì và thực hiện nghiêm các kế hoạch huấn luyện, chế độ quy định, tổ chức quản lý điều hành huấn luyện. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, theo phương châm "Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, lấy đổi mới phương pháp huấn luyện làm khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt; thực hiện huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc", xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra huấn luyện lực lượng thường trực hàng năm tỷ lệ khá, giỏi đạt 99%, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên đạt từ 95% quân số trở lên; kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện dự bị động viên đạt chỉ tiêu tỉnh giao; 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu. Ban CHQS thành phố đã tổ chức, chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 7 xã, phường; tổ chứ diễn tập phòng chống lụt bão, phòng cháy, chữa cháy cho 7 xã, phường, kết quả đều đạt giỏi, có đơn vị đạt xuất sắc.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, Ban CHQS thành phố tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhằm triển khai toàn diện các mặt công tác, khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện./.

Vân Anh 

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG