Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Thành phố Châu Đốc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang.
Ngày 21/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang (gọi tắt là Quyết định 12).

Để thực hiện Quyết định 12, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân phường, xã tổ chức triển khai quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Quy định ban hành kèm theo Quyết định 12 gồm có 3 chương, 9 điều, đã quy định rõ đối tượng áp dụng, giải thích rõ về phạm vi chợ, điểm kinh doanh tại chợ, …; đối với giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được quy định theo từng địa bàn cấp huyện, trong đó, chợ Châu Đốc tại thành phố Châu Đốc (Chương II, Điều 4, Khoản 2) quy định như sau:

a) Khu bách hóa, tổng hợp:

- Điểm kinh doanh thuận lợi (khu nhà lồng chợ sắt): 80.000 đồng/m2/tháng.

- Điểm kinh doanh không thuận lợi (khu nhà lồng chợ sắt, diện tích 3,99 m2): 66.000 đồng/m2/tháng.

- Điểm kinh doanh không thuận lợi (khu nhà lồng chợ sắt, diện tích 2,66 m2): 50.000 đồng/m2/tháng.

b) Khu bán rau, củ, quả; trái cây, hoa tươi: 120.000 đồng/m2/tháng.

c) Khu bán thủy, hải sản; tạp hóa; thực phẩm qua chế biến; gạo, nếp; ăn, uống, giải khát: 105.000 đồng/m2/tháng.

d) Khu bán sản phẩm theo thời vụ (khô, mắm, thốt lốt, đặc sản, …): 135.000 đồng/m2/tháng.

đ) Đối với điểm kinh doanh không cố định, không thường xuyên tại chợ (ngoài nhà lồng chợ): 3.000 đồng/m2/ngày.

Bên cạnh đó, còn có những quy định về giá đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ (trừ chợ Long Xuyên, chợ Châu Đốc, chợ Tân Châu được quy định tại Điều 4) được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng); giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; quy định về quản lý và sử dụng nguồn thu, … Đồng thời, tại Chương III, Điều 8 (quy định chuyển tiếp), quy định: các hợp đồng đã được ký kết giữa Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, Ban quản lý chợ, doanh nghiệp quản lý chợ với tổ chức, cá nhân sử dụng diện tích bán hàng tại chợ (theo hình thức phí chợ) đang còn hiệu lực thì tiếp tục thực hiện. Khi kết thúc hợp đồng thì điều chỉnh sang hình thức giá dịch vụ theo Quy định này./.

PL

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG