Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.
Sáng ngày 03/10/2017, UBND thành phố Châu Đốc tổ chức họp triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 (gọi tắt là Lễ ra quân). Cuộc họp do đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc chủ trì.

Với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”, Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 được tổ chức từ ngày 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017, trong đó, Lễ ra quân là một trong những hoạt động mang tính chất tuyên truyền cùng những hình ảnh trực quan, thiết thực nhằm thu hút sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc, yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác thông tin truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp, biểu dương những gương điển hình đạt được từ hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; vận động toàn xã hội cùng tham gia, tích cực đóng góp để thực hiện ngày càng hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới, đặc biệt là phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; chuẩn bị tốt các mặt công tác cho Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 dự kiến được tổ chức vào ngày 15/11/2017 tại Công viên 30/4, …/.

PL

Hình Ảnh Hoạt Động