Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Thành phố Châu Đốc triển khai các chuyên đề về Nâng cao năng lực xây dựng đô thị thành phố.
Để phát triển thành phố Châu Đốc trở thành một trong những trung tâm du lịch đặc sắc của tỉnh, khu vực và của cả nước gắn với tăng trưởng xanh một cách bền vững, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện các Chuyên đề thuộc dự án Nâng cao năng lực xây dựng đô thị

Từng bước hoàn chỉnh đô thị phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, thực hiện quy hoạch, phát triển đô thị theo hướng bền vững, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng đô thị, tăng cường sức cạnh tranh đô thị trong khu vực và cả nước, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị theo chiều sâu, đặc thù của vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long.

Mỗi cơ quan chuyên môn có liên quan đến các chuyên đề phải tổ chức lớp học về các nhân tố và mô hình phát triển đô thị, học xong thay đổi tư duy và phải xây dựng mô hình kinh tế, xã hội của ngành đó.

Chuyên đề về Nâng cao năng lực xây dựng đô thị thành phố gồm 05 nhóm nội dung với 08 hoạt động, gồm có: nhóm nội dung đào tạo; nhóm nội dung Lập dự án, mời gọi đầu tư; nhóm nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội du lịch định kỳ; nhóm nội dung về hoạt động truyền thông; nhóm nội dung về huấn luyện nhóm.

Xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc thành đô thị du lịch sông nước mang đậm bản sắc của miền Tây Nam bộ và phát triển du lịch tâm linh làm chủ đạo, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp cùng các loại hình dịch vụ khác phát triển theo hướng phục vụ du lịch. Xây dựng thành phố xanh- sạch- đẹp gắn với tăng trưởng xanh, thân thiện với du khách, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm thu hút du khách. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, minh bạch, công bằng và đảm bảo môi trường  phát triển bền vững.

                                                                       Vân Anh

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG