Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Tổ chức họp mặt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.
Ngày 16/8/2019, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Vĩnh Châu tổ chức họp mặt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

Những năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" của xã Vĩnh Châu đã phát huy hiệu quả tích cực. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã đã chủ động tham mưu, tập trung xây dựng, củng cố và duy trì tốt các hoạt động của phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Đây là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp trong xã hội, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, Công an tỉnh An Giang đã tặng giấy khen cho 1 cá nhân và UBND thành phố Châu Đốc tặng giấy khen cho 1 quần chúng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc tại xã Vĩnh Châu./.

 Vân Anh

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG