Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hội nghị tuyên truyền về nâng cao chỉ số quản trị hành chính công, Pháp lệnh dân chủ xã, phường, thị trấn và Luật phòng chống, tham nhũng
Chiều ngày 12/09/2018 UBMTTQVN phường Vĩnh Mỹ phối hợp với Hội Luật gia tỉnh An Giang, UBMTTQVN thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền về nâng cao chỉ số quản trị hành chính công, Pháp lệnh dân chủ xã, phường, thị trấn và Luật phòng chống, tham nhũng cho các ông bà là công chức Nội vụ, Tư pháp phường, Trưởng phó 6 khóm và người dân trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức và người dân được nghe ông Nguyễn Bình Định – Trưởng phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ tỉnh, ông Phan Ngọc Minh – Giám đốc Trung tâm Pháp luật – Hội luật gia tỉnh An Giang lần lượt thông tin về kết quả chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh An Giang năm 2017; chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020; kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị hành chính công tỉnh An Giang năm 2018; các nguyên tắc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Luật phòng, chống tham nhũng

Qua hội nghị nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với mục tiêu huy động sức mạnh của cả hệ thống hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, đáp ứng sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

BT

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG