Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Triển khai thực hiện mô hình Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo trên địa bàn thành phố Châu Đốc.
Hiện tại, trên địa bàn thành phố có 96 hộ chăn nuôi heo, chủ yếu chăn nuôi heo với quy mô nhỏ lẻ. Có 02 lò giết mổ, mỗi đêm giết mổ trên 200 con heo đáp ứng cung cấp thịt heo cho các chợ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện có 80 sạp thịt heo kinh doanh tại các chợ.

 Mô hình Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo trên địa bàn thành phố Châu Đốc phải đảm bảo hình thức và điều kiện như: các đơn vị chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển và kinh doanh thịt heo đăng ký tham gia mô hình và cam kết thực hiện theo các nội dung, điều kiện dự án như:

 Các hộ gia đình, chủ trang trại chăn nuôi phải đảm bảo không sử dụng các chất cấm mà ngành thú y quy định, hoặc các hóa chất khác gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; thực hành niêm phong vòng nhận diện heo khi xuất chuồng, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin về lô, địa chỉ heo được chăn nuôi, các giấy chứng nhận an toàn trong chăn nuôi. Cơ sở giết mổ phải đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, điều kiện giết mổ và không sử dụng các hóa chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, phối hợp kiểm tra nguồn heo được giết mổ. Đơn vị kinh doanh phối hợp với các đơn vị quản lý mô hình để kiểm tra chất lượng, đánh giá và cung cấp thông tin chính xác cho người tiêu dùng về nguồn gốc

Thực hiện Mô hình Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo trên địa bàn thành phố, nhằm thiết lập mô hình quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo trên cơ sở ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin; tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo từ khâu chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển đến kinh doanh tại địa phương; đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng./.

         Vân Anh

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG