Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc.
Sáng ngày 22/11/2018, Đồng chí Đặng Văn Ngữ - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc về việc kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2018 tại thành phố Châu Đốc. Tiếp đoàn có đ/c Đồng chí Đinh Văn Bảo - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc.

Thời gian qua, Ban tuyên giáo thành phố Châu Đốc đã kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các chủ trương, nhiệm vụ năm 2018. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban thường vụ, thường trực Thành ủy giao; chủ động tham mưu Ban thường vụ thành ủy tổ chức Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Việc tổ chức viết bài thu hoạch sau khi quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6,7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy quan tâm triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, đã được quan tâm triển khai thực hiện. Tham mưu với cấp ủy chỉ đạo, thực hiện tốt việc tăng cường đấu tranh, chống họa động âm mưu “diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa”.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc đã làm tốt công tác phối hợp với các ngành chuyên môn và Ban Tuyên giáo xã, phường sơ kết, tổng kết Nghị quyết, Chỉ  thị, Kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo kế hoạch, hướng dẫn kịp thời các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị địa phương trong năm.

Ngoài ra, công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu lý luận có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên; hoạt động của cơ quan khối tuyên truyền theo đúng định hướng. Công tác khoa giáo hội nghị giao ban tập trung thảo luận tìm nguyên nhân, hạn chế, đề xuất phương hướng khắc phục cụ thể, từ đó hiệu quả được nâng cao./.

Vân Anh 

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG