Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
Ngày 10/1/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Châu Đốc tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho 120 chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe, quán triệt các nội dung: Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

        Vân Anh

 

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG