Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Khu Du lịch Núi sam được công nhận Khu du lịch quốc gia.
Ngày 13/7/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2646/QĐ-BVHTTDL về việc công nhận Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang.

Theo Quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch quốc gia Núi Sam để quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch đến với Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững theo đúng định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã được phê duyệt tại Quyết định số 2098/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Khu du lịch quốc gia Núi Sam thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang mang đậm giá trị văn hóa tâm linh với đặc trưng là quần thể di tích cấp quốc gia (miếu bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Phước Điền (chùa Hang), …), hàng trăm ngôi chùa, miếu, đình, …, cảnh quan thiên nhiên phong phú cùng Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam, đang là một trong những điểm đến hấp dẫn của tỉnh An Giang, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước./.

PL

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG