Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản.
Chiều ngày 21/12/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai, hướng dẫn những nội dung chính và một số biểu mẫu liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, qua đó  khẳng định tầm quan trọng của công tác kê khai tài sản trong việc phòng, chống tham nhũng và ngăn ngừa những vi phạm, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời chỉ ra một số bất cập, hạn chế trong công tác kê khai tài sản hiện nay và các giải pháp khắc phục để hoạt động này đi vào thực chất và phát huy hiệu quả.

Qua đó, nhằm giúp cho tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập. Bên cạnh đó, nhằm kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập có hiệu quả tại địa phương và đơn vị trong thời gian tới./.

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG