Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Sáng ngày 10/01/2018, tại tp. Châu Đốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc và đánh giá “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có Đ/c Phan Hồng Vân – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố Châu Đốc; Đ/c Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc.

Năm 2018, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết sách về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII tạo điều kiện giúp các địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy  kinh tế – xã hội phát triển, chính sách an sinh xã hội được quan tâm, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo”, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Tổ chức Đảng, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; Khối Đại đoàn kết dân tộc được củng cố phát huy.

Năm 2019, tiếp tục thực hiện chủ đề Năm dân vận chính quyền, hệ thống Dân vận cả nước tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy, lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn./.

Vân Anh.

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG