Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Thành phố Châu Đốc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Trong thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc tham gia hưởng ứng, thực hiện, qua đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự. Hiện nay, toàn thành phố Châu Đốc có 93,54% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 52/52 khóm, ấp đạt và giữ vững khóm ấp đạt chuẩn văn hóa; 99% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 2/2 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới; 5/5 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của các tầng lớp nhân dân thành phố Châu Đốc từng bước được nâng lên, môi trường văn hóa đô thị từng bước được cải thiện đáng kể. Thực hiện “tuyến phố văn minh đô thị”, đến nay thành phố có 16 tuyến phố đạt chuẩn. Qua đó, đã tạo cảnh quan môi trường đô thị thông thoáng, đường phố sạch đẹp, hệ thống chiếu sáng đô thị trên các tuyến đường và các hẻm đều đạt 100%, hệ thống thoát nước thải được thu gom tập trung về nhà máy xử lý, nước sạch sinh hoạt được phủ khắp đến các hộ dân, rác thải được thu gom và xử lý. Qua đó, góp phần thực hiện phường văn minh đô thị đạt nhiều kết quả thiết thực.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển theo hướng xã hội hóa. Hiện nay, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 34,82%, công tác xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao, huy động được nhiều nguồn lực và tài lực của nhân dân đóng góp. Có 4/7 phường, xã có nhà văn hóa đạt chuẩn, trong đó đã chuyển đổi 3 Nhà văn hóa xã, phường thành Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng trên cơ sở hợp nhất các thiết chế như: nhà văn hóa, sân thể thao, đài truyền thanh và trung tâm học tập cộng đồng, 7 phường xã có đài truyền thanh cơ sở tiếp âm đài trung ương, đài tỉnh và đài thành phố, trên 95% người dân được nghe đài; tất cả các phường, xã, khóm, ấp đều có kết nối internet.

Trên địa bàn thành phố Châu Đốc có 15 sân bóng đá, 12 sân bóng chuyền và 8 sân quần vợt, 6 hồ bơi, 16 sân cầu lông, 7 phòng tập thể hình, thẩm mỹ, 4 khu vui chơi giải trí trẻ em… qua đó, đã góp phần vào việc đáp ứng nhu cầu luyện tập, thi đấu và vui chơi giải trí của người dân thành phố.

Trong thời gian tới, thành phố Châu Đốc tiếp tục nâng chất các tiêu chí còn thấp như về quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khóm ấp văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị; xây dựng phong trào văn hóa, thể thao; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự là phong trào của toàn thể người dân thành phố.

Vân Anh.

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG