Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
NHCSXH Châu Đốc với công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 1654/TB-NHCS ngày 31/03/2020 của Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Để đảm bảo hoạt động bình thường của đơn vị trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh Ban giám đốc NHCSXH thành phố Châu Đốc đã phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ viên chức làm 2 nhóm luân phiên nhau, nhóm này làm việc tại nhà thì nhóm kia làm việc tại cơ quan và ngược lại.

Bên cạnh đó đơn vị đã thông báo cho UBND các phường xã có điểm giao dịch phát sinh từ ngày 08/04/2020 đến ngày 15/04/2020 được bố trí sang giao dịch từ ngày 21/4 đến ngày 28/4/2020.

Ngoài ra để tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. NHCSXH thành phố đã ủng hộ số tiền 5.000.000 đồng cho Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc thực hiện mua sắm dụng cụ, thiết bị y tế phòng, chống dịch. 

Hoàng Quân (NHCSXH Châu Đốc)

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG