Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng
(Cổng TTĐT AG)- Năm 2017, với nỗ lực quyết tâm cao; sự chỉ đạo, điều hành năng động, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hoạt động ngành Bảo hiểm xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch, góp phần thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đảm bảo an sinh xã hội tỉnh nhà.

Responsive image

BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; đã đề xuất, kiến nghị đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều nội dung giải pháp về tăng độ bao phủ đối tượng tham gia và quản lý quỹ BHYT. Chủ động phối hợp tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT, chủ yếu hộ gia đình, học sinh, sinh viên (HSSV); giám sát trực tiếp những địa bàn có độ bao phủ đạt tỷ lệ thấp nhằm tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành chỉ tiêu năm 2017. 

Ông Vũ Hoàng Cương, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: "Trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, toàn ngành tập trung tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện phát hành kịp thời thẻ BHYT theo Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT tại các xã thực hiện nông thôn mới năm 2017.

Đến nay, toàn tỉnh có 99.500 người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 100%), 5.668 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 95%), 86.650 người tham gia BHTN (đạt 100%)". Công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh và các cơ quan, đoàn thể trong việc thực hiện kiểm tra giám sát, tổ chức truyền thông, đối thoại trực tiếp đến từng địa bàn dân cư đã mang lại hiệu quả tích cực. Kết quả thực hiện vượt chỉ tiêu về độ bao phủ đối tượng tham gia BHYT với 1,654 triệu người tham gia BHYT, tăng 140.728 người, đạt 76,45% dân số (chỉ tiêu Chính phủ giao 76%). Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác truyền thông, vận động, tình hình thực hiện BHYT HSSV toàn tỉnh đạt 95%, tương đương 352.903 em có thẻ BHYT.

Ông Vũ Hoàng Cương chia sẻ: “An Giang là tỉnh dân số đông, nên việc phát triển đối tượng, thu, quản lý nợ và chi trả chế độ luôn được quan tâm chỉ đạo, sâu sát. Năm 2017, ngành đã thực hiện đạt chỉ tiêu thu và giảm nợ trong tỷ lệ Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Thu BHXH, BHTN, BHYT đạt 2.494 tỷ đồng (đạt 101% kế hoạch); nợ BHXH, BHTN, BHYT 49.897 triệu đồng, chiếm 2,02% số phải thu (đạt chỉ tiêu giao)".

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh; tăng cường hiệu quả sử dụng quỹ phục vụ cho người bệnh. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm pháp luật trong khám chữa bệnh, các biểu hiện gian lận, trục lợi, lạm dụng trong sử dụng quỹ khám chữa bệnh. Triển khai hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với 23 cơ sở, khám chữa bệnh cho 4,5 triệu lượt người.

Nhằm thực hiện tốt công tác giám định trong khám chữa bệnh BHYT, BHXH tỉnh đã triển khai hệ thống thông tin giám định tỷ lệ kết nối liên thông đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ gửi đúng lên hệ thống thông tin giám định y tế đạt 93,48%. Trong năm đã giám định và từ chối thanh toán thu về quỹ BHYT số tiền 3,8 tỷ đồng. Thực hiện đồng bộ mã số BHXH đạt 80,09%; lập kế hoạch in gia hạn và phát hành thẻ BHYT năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh cho các nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và đối tượng tham gia BHYT. Tích cực tổ chức thực hiện nhập thông tin Tờ khai TK1-TS vào phần mềm quản lý để cấp mã số BHXH cho người tham gia; tăng cường thực hiện công tác rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động, bảo đảm tiến độ rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo kế hoạch đề ra. Đã trả được 80.664/100.830 sổ cho người lao động, đạt tỷ lệ 80%. 
Ông Vũ Hoàng Cương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết: "Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, BHXH tỉnh làm tốt công tác truyền thông; thanh tra, kiểm tra; quản lý tài chính; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Công tác chi trả, giải quyết chế độ BHYT, BHXH, BHTN kịp thời, đầy đủ, đảm bảo an toàn, thuận lợi đối tượng thụ hưởng. Công tác cải cách hành chính, chất lượng phục vụ được nâng lên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng"./.

Theo CTTĐT AG

 

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG