Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hoạt động của NHCSXH tại các điểm giao dịch xã
Đến nay, tại thành phố Châu Đốc có 7 Điểm giao dịch đang hoạt động tại 7 xã, phường; việc phục vụ nhân dân tại xã là một đặc thù riêng của NHCSXH, đang phát huy hiệu quả và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, của cấp ủy, chính quyền địa phương; Chủ tịch UBND các phường, xã tham gia họp giao ban hàng tháng với Ngân hàng, Hội đoàn thể và Tổ TK&VV tại Điểm giao dịch để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là việc xử lý nợ quá hạn, lãi tồn đọng; tạo điều kiện cho hoạt động của Tổ giao dịch lưu động an toàn, hiệu quả.

Responsive image

Tổng doanh số cho vay trong năm đạt 68.317 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 44.691 triệu đồng. Doanh số thu lãi là 15.417 triệu đồng. Các hoạt động tín dụng đều được thực hiện tại điểm giao dịch: tỷ lệ giải ngân tại điểm giao dịch xã đạt 97,9%, tỷ lệ thu nợ tại điểm giao dịch xã là 78,2%, tỷ lệ thu lãi tại điểm giao dịch là 96,7%.

          Công tác họp giao ban hàng tháng được chú trọng, bên cạnh việc triển khai các chủ trương, văn bản mới của NHCSXH còn kết hợp tập huấn nghiệp vụ ủy nhiệm thu lãi, thu tiết kiệm cho tổ TK&VV, nghiệp vụ ủy thác cho các tổ chức Hội đoàn thể phường, xã.

Việc tổ chức hoạt động giao dịch tại các xã, phường, thị trấn nhằm giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ thuận lợi, tiết giảm chi phí, bên cạnh đó là tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc quản lý vốn tín dụng chính sách.

Nguồn NHCSXH thành phố

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG