Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
UBND thành phố Châu Đốc triển khai thực hiện mô hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà không thu phí
Sáng ngày 01/8/2019, UBND thành phố phối hợp với Bưu điện Châu Đốc khai trương thực hiện mô hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà không thu phí thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Châu Đốc với 6 lĩnh vực 31 thủ tục hành chính, đây là những lĩnh vực có mối quan hệ trực tiếp và được thực hiện thường xuyên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố. Thời gian thực hiện đắt đầu từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Responsive image

Cải cách hành chính là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, trong thời gian qua, lãnh đạo thành phố Châu Đốc đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình cải cách hành chính, cùng với sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành tỉnh nên thành phố Châu Đốc đã đạt được những kết quả khả quan.

Responsive image

Tiếp tục thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đảm bảo tốt nhất cho người dân, đem lại sự hài lòng cho người dân, thực hiện có hiệu quả, kịp thời các quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà không thu phí thông qua dịch vụ bưu chính, Nhân viên bưu điện sẽ hướng dẫn, nhập hộ cho người dân đối với các loại thủ tục hành chính phải có những biểu mẫu hồ sơ theo quy định, bảo đảm tiết kiệm thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân, đảm bảo tính thống nhất, phải an toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường xuyên, kịp thời khi thực hiện và giải quyết các thủ tục hành chính.

Responsive image

Việc triển khai thực hiện tốt mô hình này cũng góp phần đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện và Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời, thể hiện mục tiêu hướng tới một nền hành chính phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố./.

Phương Loan

     

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG