Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Thành uỷ Châu Đốc tổ chức hội nghị thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ Châu Đốc nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày 09/01/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để tiến hành lấy ý kiến về nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, khoá XI nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Đ/c Trần Thị Tố Huyền – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Thành uỷ về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ trong việc thực hiện vai trò ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, nhiệm kỳ 2015-2020 và Thông báo danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ giới thiệu (ở bước 2, bước 3), tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển. Các đại biểu tham dự hội nghị đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy gồm 01 đồng chí.

Hội nghị đã thực hiện đúng quy trình cán bộ theo phân cấp quản lý và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để tiến hành bầu bổ sung theo quy định. Việc lấy ý kiến về nhân sự lần này góp phần kiện toàn Ban Thường vụ Thành uỷ Châu Đốc đủ số lượng, đủ sức lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra./.

Vân Anh

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG