Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hội Cựu chiến binh thành phố tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Sáng ngày 08/1/2019, Hội Cựu chiến binh thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào Hội Cựu chiến binh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phan Thảo – Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh An Giang đã đến dự.

Trong năm 2018, các cấp Hội và hội viên đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; thực hiện tốt các phong trào thi đua, gắn với các nhiệm vụ của Hội và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị cho hội viên, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, các phong trào thi đua như: “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu". Hội viên hội CCB phường Châu Phú B đã hiến 15m2 đất làm đường; tham gia 220 ngày công. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã nhận uỷ thác vốn vay Ngân hàng Chính sách - Xã hội với tổng dư nợ 3.536 trịêu đồng cho 161 hộ vay. Nhờ vậy, Hội đã giúp đỡ được nhiều hộ hội viên thoát nghèo, hộ cận nghèo chiếm 0,11%.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các hoạt động khác của hội như: thực hiện chế độ, chính sách, công tác kiểm tra giám sát, công tác pháp luật, nhiệm vụ đối ngoại nhân dân, công tác phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...cũng đã được các chi hội cơ sở và hội viên tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Thông qua các cuộc vận động ủng hộ Qũy“Xóa nhà dột nát cho hội viên CCB” trong năm đã cất mới 19 căn nhà cho hội viên khó khăn với tổng số tiền 821 triệu đồng. Qua đó, ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò của tổ chức Hội, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2018 có 7/7 Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; 100% hội viên gương mẫu; 99,88% gia đình hội viên đạt chuẩn văn hóa.

Năm 2019, Hội CCB thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017 - 2022, tổ chức Đại hội phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”; Vận động hội viên đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương cũng như tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh./.

Vân Anh

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG