Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
UBND XÃ VĨNH CHÂU
Địa chỉ: Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 0296. 3863998 – Fax: 0296 3863996

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH CHÂU

Chủ tịch:

Lại Minh Tân

Phó Chủ tịch:

Lữ Anh Đào

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG