Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
An Giang tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới của Chủ tịch UBND tỉnh
(Cổng TTĐT AG) - Tối ngày 15/4, UBND tỉnh An Giang vừa có công văn 388 /UBND-KGVX, gửi Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, trong khi chờ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 vào chiều ngày 15/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương theo Chỉ thị số 682/CT-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2020 và Chỉ thị số 726/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020  của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, cho đến khi có thông báo mới của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Theo CTTĐTAG

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG