Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh
-Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 8/11/2017 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh. Hội nghị do lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì và điều hành. Thời gian tiến hành hội nghị Dự kiến trung tuần tháng 12 năm 2017, tại địa điểm Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, số 01 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên.

 Hội nghị nhằm đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bản tỉnh; kết quả kiểm tra rà soát các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp kéo dài theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị (tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo); Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tại Chỉ thị 29-CT/TU ngày ngày 10/3/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo); Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Công văn số 2090/UBND-NC ngày 10/12/2015 về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo); xác định những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới. Triển khai thực hiện Công văn 392-CV/TU ngày 25/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trao đổi những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, nhất là các vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Xác định, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những khó khăn, vướng mắc. Đề xuất những giải pháp, kinh nghiệm, mô hình hay trong giải quyết khiếu nại và thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật./.

Theo CTTĐT Sở TTTT

 

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG