Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Châu Đốc ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tỉnh An Giang.

Responsive image

Sáng ngày 08/07/2021 tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc, ông Lê Hoàng Tuấn Giám đốc PGD NHCSXH thành phố Châu Đốc đại diện cho NHCSXH đã ủng hộ số tiền 10.000.000 đồng vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG