Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
UBND PHƯỜNG VĨNH MỸ
Địa chỉ: Khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 0296. 3863849

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH MỸ

Chủ tịch:

Lê Bá Thảo

Phó Chủ tịch:

Trương Thị Bích Thuận

Lê Hồ Diễm Trang

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG