Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
UBND PHƯỜNG CHÂU PHÚ B
Địa chỉ: Đường 30/4, khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 0296. 3566870

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÂU PHÚ B

Chủ tịch:

Nguyễn Phúc Hoan

Phó Chủ tịch:

Diệp Quang Vũ

Huỳnh Thanh Sơn

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG