Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
UBND PHƯỜNG VĨNH NGUƠN
Địa chỉ: Đường tuyến dân cư khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 076. 3866227 - Fax: 076 .3560233

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH NGUƠN

Chủ tịch:

Võ Thị Phương Thảo

Phó Chủ tịch:

Lê Hoàng Phong

Lương Thế Luân

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG