Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hội Đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc
Hội Đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

Địa chỉ:

Số 10, Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Điện thoại:

(0296) 3866450 – 3212518

Fax:

(0296) 3866211

E-mail:

 chaudoc@angiang.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Chủ tịch:

Đinh Văn Bảo

Phó Chủ tịch:

Ngô Hữu Toàn

Phó Chủ tịch:

 

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG