Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

Ngày 30/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 934 /UBND-TH về việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; trong đó tập trung các nội dung sau:

Thứ nhất, Quyết tâm, đẩy mạnh thực hiện các các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên định tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng Nhân dân, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh (đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch) để tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong điều kiện khó khăn.

Thứ hai, Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2021; tổ chức kiểm tra các công trình trọng điểm, các công trình chậm tiến độ để kịp thời có những giải pháp xử lý, tháo gỡ. Nắm bắt nhanh và có giải pháp hỗ trợ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa để kêu gọi các nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án có quy mô lớn để các dự án sớm đi vào hoạt động.

Thực hiện kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu thuế. Quản lý chi kịp thời, tiết kiệm những khoản chi không cần thiết để ưu tiên cho công tác phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội. Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...) để khôi phục lĩnh vực sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Thứ ba, Thực hiện toàn diện và đầy đủ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Triển khai kịp thời Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ về lao động, việc làm cho các doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng do tác động của đại dịch Covid-19.

Kêu gọi toàn xã hội phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lan tỏa và sẽ chia tình yêu thương, giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn để vượt qua đại dịch Covid-19.

Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch khung năm học 2021-2022; đảm bảo điều kiện vật chất, trang thiết bị cho mô hình học trực tuyến và học trực tiếp khi dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát.

Thứ tư, Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm giảm các loại tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Quản lý chặt tuyến biên giới, hạn chế tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, nhất là đường mòn, lối mở, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

NGUYỄN HÙNG

 

Tin liên quan
Tin Mới Nhất
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG