Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị TP. Châu Đốc thảo luận, đóng góp các văn bản trước kỳ họp thứ 11
Chiều 15/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị TP. Châu Đốc (Tổ 2) tiến hành họp tổ để xem xét, cho ý kiến đóng góp các văn bản trước kỳ họp thứ 11 (cuối năm 2022) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì cuộc họp.

Responsive image

Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị TP. Châu Đốc thảo luận trước kỳ họp 11 HĐND tỉnh

Tại cuộc họp, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang Tổ 2 đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tờ trình, dự thảo nghị quyết về tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2023 và tờ trình, dự thảo nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026); các báo cáo chuyên đề, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh và các đơn vị trình tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11…

Việc thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 11 nhằm góp phần cùng HĐND tỉnh kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023; xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG