Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Hội nghị tổng kết Đảng ủy Khối vận, công tác Dân vận, quy chế dân chủ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Ngày 18/1/2022, Đảng ủy khối vận thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tổng kết Đảng ủy Khối vận, công tác Dân vận, quy chế dân chủ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có đồng chí Lê Khánh Hội – Phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Phúc Hiếu – Phó trưởng phòng dân vận các cơ quan Nhà nước, dân tộc, tôn giáo – Ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Đinh Văn Bảo – Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Châu Đốc, đồng chí Huỳnh Chí Oanh – Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Châu Đốc.

Responsive image

Năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ, sự đoàn kết, nhất trí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành; sự ủng hộ tham gia thực hiện của các Chi bộ, cán bộ, đảng viên. Từ đó, hầu hết các chỉ tiêu ngành dọc giao và sự phân công của cấp uỷ đều đạt và vượt. Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội thành phố Châu Đốc đã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với các nội dung liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân; chỉ đạo triển khai các giải pháp vừa kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 vừa phục hồi, phát triển KT-XH. HĐND các cấp tăng cường công tác giám sát, phản biện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo hướng gần dân, sát dân vì nhân dân phục vụ. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội ở cơ sở.

Dịp này, Ban dân vận thành ủy thành phố Châu Đốc đã trao kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Dân vận năm 2021” của Ban dân vận Trung Ương cho 4 đồng chí có nhiều đóng góp trong công tác dân vận, và trao giấy khen của UBND tỉnh, Ban dân vận tỉnh ủy, UBND thành phố Châu Đốc cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền 2021. /.

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG